Κωνσταντίνος Γρίβας

Ιδιότητα αρθρογράφου: 
Καθ. στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Image: