Βασίλειος Κιμ. Μπένος

Ιδιότητα αρθρογράφου: 
Πρώην Πρύτανης Παν. Πειραιώς
Image: 
Βασίλειος Κιμ. Μπένος