Αλέξανδρος Π. Κωστάρας

Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης