ΕΠΙΤΡΟΠΗ PEGA

 

Η Επιτροπή PEGA ενέκρινε την έκθεση για τα λογισμικά παρακολούθησης - Τι αναφέρει για την Ελλάδα