Εν τω Άδη ουκ εστι μετάνοια...

09/07/21 - 15:57
Η απειθαρχία που διαπίστωσε η Συνοδική Επιτροπή για τους μητροπολίτες Κυθήρων και Αιτωλίας ως προς την αντιμετώπιση του κορονοϊού