Α. Κοτανίδου: Το βασικό μέλημα της επιτροπής είναι να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες όμως οι αριθμοί δεν μας αφήνουν αυτή την δυνατότητα
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ