Σε ένα αγνώριστο πολιτικό σκηνικό, μετά την ιστορική επιτυχία που κατέγραψε η εθνικιστική άκρα δεξιά, ο σχηματισμός κυβέρνησης από την Α. Μέρκελ είναι περίπλοκη υπόθεση και χρονοβόρα διαδικασία
ΑΓΝΩΡΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ AfD
 

Athens Regency Casino Mont Parnes

ΕΛΠΕ

 

privateview.com

greekguide.com