Η μονή του αγίου Ιωάννου Καρέα στον Υμηττό και σχέση της με την μόνη Πετράκη

 
Η μονή του αγίου Ιωάννου Καρέα στον Υμηττό

Ενημερώθηκε: 29/08/21 - 01:10

Στην άκρη μιας χαράδρας στη δυτική πλαγιά του Υμηττού, κοντά στα αρχαία λατομεία «Καρά», βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Καρέα, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρων μακριά από τον ομώνυμο οικισμό.

Για την προέλευση της προσωνυμίας «Καρέας» έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, που σχετίζονται με την ονομασία ή τον ιδρυτή της μονής, αλλά καμία δεν είναι γενικά παραδεκτή.

Η χρονολογία ίδρυσης της μονής είναι άγνωστη. Η πρώτη έμμεση αναφορά της εντοπίζεται στον 11ο ή 12ο αιώνα, σε «πρακτικόν» καταγραφής περιουσιακών στοιχείων μεγάλης μονής, ωστόσο η χρονολόγηση αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τη μορφολογία των σημερινών κτισμάτων.

Μία ακόμη μαρτυρία διασώζεται σε έγγραφο του 1644, που σχετίζεται με την επίλυση διαφοράς που υπήρχε μεταξύ των ηγουμένων των Μονών Καρέως και Καισαριανής.

Στους μεταβυζαντινούς χρόνους η μονή ήταν σταυροπηγιακή και κατά τον 17ο αιώνα μόνασε εδώ ο ιατροφιλόσοφος Πέτρος Παπασταμάτης (Πετράκης) από τη Δημητσάνα, μετέπειτα μοναχός Παρθένιος.

Ο Παρθένιος υπήρξε ανακαινιστής της Μονής Πετράκη, η οποία έγινε μετόχι της Μονής Καρέα, αλλά αργότερα, το 1777, οι όροι αντιστράφηκαν και οι μοναχοί της Μονής Καρέα λόγω δυσκολιών μετοίκησαν στη Μονή Πετράκη.

Στις αρχές του 19ου αιώνα η μονή ήταν πια πιθανότατα εγκαταλελειμμένη. Από το 1971 λειτουργεί ως γυναικεία και πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου.