Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που χορηγούσε διπλώματα οδήγησης χωρίς εξετάσεις

 
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που χορηγούσε διπλώματα οδήγησης χωρίς εξετάσεις

Ενημερώθηκε: 06/02/19 - 15:09

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων έχει μέχρι στιγμής εντοπίσει 56 περιπτώσεις παραποίησης-αλλοίωσης του περιεχομένου φακέλων αδειών οδήγησης.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα σε υποψηφίους οδηγούς να συμμετέχουν σε πρακτική εξέτασή τους και να λάβουν στη συνέχεια την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης χωρίς προηγουμένως να προσέλθουν και να κριθούν στις θεωρητικές εξετάσεις (Κ.Ο.Κ).

Ήδη η περιφέρεια Αττικής έδωσε εντολή - στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας - για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) σε υπαλλήλους της.

Παράλληλα, από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και το αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ζήτησε εκτεταμένο έλεγχο για παρόμοιες υποθέσεις στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής, καθώς και έρευνα για τυχόν ατέλειες του συστήματος που επέτρεψαν να συμβούν τα εν λόγω περιστατικά.

Ανέθεσε δε σε επιτροπή υπαλλήλων, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, τη διενέργεια ελέγχου και στην εμπλεκόμενη σχολή οδηγών και τους εκπαιδευτές της, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παραβάσεις.

Ενημέρωσε, τέλος, και την Εισαγγελική Αρχή Πρωτοδικών Πειραιά για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.