ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
ΓΣΕΕ - Έρευνα: Απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι 25 έως 25 ετών
Ενημερώθηκε: 09/10/18 - 14:22

Η απαισιοδοξία και η αβεβαιότητα που υπάρχει στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την πορεία της χώρας τους επερχόμενους μήνες αλλά και τις εξελίξεις στις αμοιβές τους, καταγράφεται σε έρευνα της ΓΣΕΕ την οποία έδωσε σήμερα η Συνομοσπονδία στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για ειδική θεματική έρευνα που θα γίνεται εφεξής ανά τετράμηνο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και θα αφορά στην καταγραφή και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την αισιοδοξία και επαγγελματική προοπτική στην εξέλιξη  των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης απασχόλησης, την ποιότητα των συνθηκών δουλειάς καθώς και το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Σύμφωνα  πάντα με την έρευνα που διενήργησε η alco για λογαριασμό της ΓΣΕΕ το 70% των νέων εργαζομένων ηλικίας 25 έως 44 ετών και 7 στους 10 εργαζόμενους με μορφές ευέλικτης απασχόλησης, δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της χώρας τους επερχόμενους μήνες, αναδεικνύοντας την παγίωση μιας γενικευμένης θεώρησης μηδενικών προσδοκιών. Ταυτόχρονα το 66% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα διατηρούν δυσοίωνες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των αμοιβών τους το επόμενο εξάμηνο, ενώ μόλις ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι ο εργοδότης του σέβεται πλήρως τα εργασιακά του δικαιώματα. 
Ενδεικτικό της τεράστιας ανασφάλειας είναι ότι μόνον περίπου 5 στους 10 εμφανίζονται βέβαιοι για τη διατήρηση της δουλειάς τους τους προσεχείς 6 μήνες, με το ποσοστό της σιγουριάς να υποχωρεί για τους μερικώς απασχολούμενους, όπου εκεί δηλώνουν ασφαλείς μόνον 3 στους 10.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ η εν  λόγω έρευνα, με την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των ευρημάτων της, τη συγκριτική αποτίμηση των μεταβολών και τη συνδυαστική συνεξέταση τους με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο εργασίας της Συνομοσπονδίας, θα οδηγήσει σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.