Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν νερό - Πώς θα κάνετε αίτηση

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν νερό - Πώς θα κάνετε αίτηση
Ενημερώθηκε: 17/10/19 - 08:31

Δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (Κοινωνικού τιμολογίου) παρέχει  ΕΥΔΑΠ σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016.

Το νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ προβλέπει::

-- Δωρεάν ποσότητα νερού 2m3 ανά μήνα ανά μέλος και

-- Δωρεάν ποσότητα νερού 3m3 ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%.

Η αίτηση για τη χορήγηση του ΕΕΤ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης, για τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής στο ΕΕΤ μόνο στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.

Πώς εντάσσεται κάποιος στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ

Οπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ, μπορείτε να αιτηθείτε την ένταξη σας στο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο μόνο εφόσον έχετε ήδη υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος χορήγησης του ΕΕΤ πρέπει να γνωρίζετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% απαιτείται η επισύναψη έγκυρου πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

Εάν δεν έχετε δηλώσει ήδη τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και σχέση με το ακίνητο) στην ΕΥΔΑΠ, μέσω της ιστοθέσης μας, παρέχονται οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Δικαιούχοι οι οποίοι διαμένουν σε ακίνητο το οποίο τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή είναι φιλοξενούμενοι σε κατοικία τρίτου, θα πρέπει (εκτός του να γνωρίζουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) να προσκομίσουν σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-- Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.

-- Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

-- Έγκυρο (εκτυπωμένο από το TAXIS) αντίγραφο εντύπου της Φορολογικής Δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η Διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.