Παρατείνεται το «καλάθι του νοικοκυριού» - Έως 3% η αναπροσαρμογή σε εμπορικές μισθώσεις

 
Kalathi_noikokyriou

Ενημερώθηκε: 19/12/23 - 14:39

Η παράταση στο «καλάθι του νοικοκυριού» και η παράταση της πρόβλεψης για το ανώτατο περιθώριο μικτού κέρδους, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διατάξεων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που θα συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια.

Με τις διατάξεις του υπουργείου Ανάπτυξης:

- Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της επένδυσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια του ν.3299/2004 μέχρι την 1/4/2024. Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια ν.3908/2011 μέχρι τις 31/12/2024, εφόσον έχει υλοποιηθεί μέχρι 31/12/2023 το 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια του ν.4399/2016 για δύο χρόνια, εφόσον μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 10% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης έχει λήξει από τον Αύγουστο 2023 και σε περίπτωση που δεν δοθεί νέα παράταση, όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια θα απενταχθούν (άρθρα 52,53,54).

- Προστίθεται μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών συγχωνεύσεων που είχαν εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 5055/2023 (άρθρο 55).

- Προβλέπεται ότι οι αποφάσεις δημάρχων για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές έχουν πλέον άμεση ισχύ. Μέχρι τώρα μεσολαβούσε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 56).

- Παρατείνονται προθεσμίες που αφορούν, πρώτον τη δυνατότητα ανανέωσης της άδειας λαϊκής για τους πωλητές λαϊκών αγορών, εφόσον εξοφλήσουν το ειδικό τέλος μέχρι 31/1/2024.

- Για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας ορίζεται ότι μέχρι τις 30/6/2024 απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από μια σειρά βασικών προϊόντων, σε επίπεδα πάνω από το αντίστοιχο περιθώριο που ίσχυε πριν από τις 31/12/2021.

- Το καλάθι του νοικοκυριού παρατείνεται μέχρι 30/6/2024.

- Προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό Τύπο έως 31/12/2025 για τη στήριξη του επαρχιακού Τύπου.

- Προβλέπεται συγκράτηση του μέγιστου ύψους αναπροσαρμογής των εμπορικών μισθώσεων στο 3% για το έτος 2024.

- Απαλλάσσονται τα Ναυπηγεία Ελευσίνας από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, έναντι οποιουδήποτε αρχής και φορέα έως 31/12/2024 (άρθρο 57).

- Παρατείνονται μέχρι 31/12/2024 οι μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων, χωρίς αύξηση μισθώματος (άρθρο 58).

Μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% τα μη αλκοολούχα ποτά

Την μονιμοποίηση ένταξης των μη αλκοολούχων ποτών (αναψυκτικά, αεριούχα ποτά, νερά), στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα τροποποιείται το κεφ. Α' (ως προς τα αγαθά) του Παραρτήματος III του κώδικα ΦΠΑ, ώστε τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202) και τα αεριούχα νερά της ΔΚ 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201) να υπάγονται μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «Δεν υπάρχει δημοσιονομικός λόγος για να είναι προσωρινή η μείωση του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά».

Τι προβλέπει η διάταξη

'Αρθρο 5

Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά - Αντικατάσταση παρ. 51 Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ» Παραρτήματος III Κώδικα Φ.Π.Α. και μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 51 του Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201).».

2. Για το χρονικό διάστημα από την 11η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 εφαρμόζεται το Παράρτημα III του Κώδικα Φ.Π.Α., περί υπαγωγής αγαθών και υπηρεσιών στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις περ. α) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104).».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ