Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: Ξεκινά η εκταμίευση της επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων

 
Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: Ξεκινά η εκταμίευση της επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων

Ενημερώθηκε: 12/11/20 - 08:28

Μία από τις δύο αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα» έχει εγκριθεί και για πολλές απ’ αυτές έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιδοτησης δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια. Συγκεκριμένα από τις 160.467 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί ως το τέλος Οκτωβρίου πάνω από 80.000 έχουν εγκριθεί και το υπουργείο Οικονομικών θα ξεκινήσει να εκταμιεύει ποσά για την επιδότηση δόσεων στα τραπεζικά δάνεια ανάλογα με την περίπτωση που αφορούν.

Ειδικότερα:

Αυτές την ημέρες εκταμιεύονται ποσά για την επιδότηση εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία δεν είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής δόσεων.

Για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής οι εκταμιεύσεις θα ξεκινήσουν μετά τη λήξη της αναστολής πληρωμής δόσεων, κατόπιν συνεννόησης του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,

Για μη εξυπηρετούμενο δάνειο η επιδότηση θα ξεκινήσει μετά τη συμφωνία του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για μια νέα βιώσιμη ρύθμιση της οφειλής του.

Υπενθυμίζεται ότι η κρατική επιδότηση των συνεπών δανειοληπτών ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ανά πιστωτή.

Για παράδειγμα, δανειολήπτης με «πράσινο» δάνειο, χωρίς αναστολή δόσεων, πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα 700 ευρώ. Με την έγκριση της αίτησης του για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Γέφυρα» θα δει ότι για το Νοέμβριο θα πρέπει να πληρώσει 100 ευρώ. Τα υπόλοιπα 600 ευρώ θα δοθούν ως επιδότηση από το Κράτος.

Η κρατική επιδότηση των «κόκκινων» δανειοληπτών, εφόσον το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί, ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 70% το 2ο τρίμηνο και στο 60% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά πιστωτή.

Εάν, τέλος, το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση φθάνει το 60% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, το 50% το 2ο τρίμηνο και το 30% το 3ο τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ ανά πιστωτή.