Πρωτοποριακό Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην ενέργεια  

 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Ενημερώθηκε: 31/08/21 - 22:00

Πρόγραμμα που παρέχει χρήσιμα εφόδια στην επαγγελματική ζωή του υποψηφίου και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς.

Με καταξιωμένους καθηγητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού και διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς από την αγορά και την πράξη να συνεργάζονται με ενθουσιασμό για την μετάδοση ωφέλιμης γνώσης στους υποψηφίους μας.

Με διδακτική διαδικασία που εφαρμόζεται στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης με στόχο την εξειδικευμένη γνώση με πρακτικό αντίκρισμα.

Σε ένα μοναδικό για τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ ακαδημαϊκό περιβάλλον, ακολουθώντας το πρότυπο αμερικανικών πανεπιστημίων και με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα και την εξωστρέφεια.

Με δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος εξ αποστάσεως.

Από το 2015 μέχρι και σήμερα, απόφοιτοι του πρωτοποριακού αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κέρδισαν το στοίχημα της γνώσης, της εξειδίκευσης, αλλά και της επαγγελματικής αποκατάστασης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανταπεξήλθαν στο έντονο ανταγωνισμό στην αγορά και παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία δήλωσαν ότι απασχολήθηκαν στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή τους.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το πρώτο δημόσιο Α.Ε.Ι. που προσέφερε αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ανακοινώνει και φέτος ότι δέχεται αιτήσεις για το ακόλουθο Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα, το οποία διεξάγεται μόνο τα Σαββατοκύριακα (executive mode) και απευθύνεται και σε επαγγελματίες.

MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι όλα τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική, καθώς και η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών συναφούς επιστημονικού κλάδου.

Το εν λόγω Πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, είναι διάρκειας ενός ή δύο ετών (Full time/Part time αντίστοιχα).

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών

Προγραμμάτων Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών

Τηλ: +30 2310 807565/564/521

email: [email protected]

www.ihu.gr/ucips/shsse