Συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες το σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 
 Συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες το σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ενημερώθηκε: 16/11/16 - 14:27

Συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων είναι το σχέδιο της Ελλάδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό έκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κρίνει ότι το νέο ελληνικό καθεστώς στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και «για τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης» θα βοηθήσει την Ελλάδα να μειώσει τις εκπομπές CO2, σύμφωνα με τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ και χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούλιο του 2016 η Ελλάδα κοινοποίησε σχέδια για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα σχέδια είναι πιθανό να αυξήσουν το ποσοστό της «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσουν τη ρύπανση, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που οφείλονται στην κρατική στήριξη. «Το νέο ελληνικό καθεστώς θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει τον στόχο της να παράγει, έως το 2020, το 18% της ενέργειας που χρειάζεται από ανανεώσιμες πηγές», αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι με τη σημερινή απόφαση εγκρίνεται η κρατική ενίσχυση σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (άνω των 1.000 KW) για το έτος 2016. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, από την 1η Ιανουαρίου 2017 η ενίσχυση σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πρέπει να χορηγείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ενέργεια παράγεται με το ελάχιστο κόστος για τους φορολογούμενους.

«Η Ελλάδα θα διοργανώσει πιλοτική πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη φωτοβολταϊκή ενέργεια και έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση ενισχύσεων σε όλες τις μεγάλες εγκαταστάσεις από το 2017. Το ελληνικό καθεστώς θα χρηματοδοτείται μέσω της εισφοράς στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα. Για την αποφυγή οιασδήποτε διάκρισης εις βάρος των αλλοδαπών παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, απορρέουσας από τον μηχανισμό χρηματοδότησης, από το 2017 η Ελλάδα θα ανοίξει εν μέρει το καθεστώς στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αλλοδαπούς παραγωγούς», τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2014, για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για τη συμπαραγωγή, υπό ορισμένους όρους. Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στην επίτευξη των φιλόδοξων ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.