Νέο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Νέο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς
Ενημερώθηκε: 06/04/16 - 17:11

Ένα νέο πρόγραμμα με στόχο τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, οι οποίοι επιδιώκουν να ενταχθούν στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανακοίνωσε ηΤράπεζα Πειραιώς.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Πειραιώς Επιχειρείν 360ο» και προβλέπει:

  • Ανάπτυξη της Επιχείρησης με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία κάνοντας χρήση τόσο της ρευστότητας του Ομίλου Πειραιώς, όσο και των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων, σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των ταμειακών ροών κατά την υλοποίηση της επένδυσης. Mέσω της υπηρεσίας αυτής και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για τους πελάτες, προσφέρεται παρακολούθηση της συνάφειας των δαπανών με τα τεχνικά παραρτήματα της επένδυσης, επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα και η ορθή εξόφληση των παραστατικών και ενημερώνονται οι πελάτες της τράπεζας για τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ της έγκρισης της επένδυσης και τυχόν τροποποιήσεις.
  • Διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών για τις εισπράξεις και τις πληρωμές στην επιχείρηση.
  • Ενίσχυση της επιχείρησης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του επενδυτικού φακέλου μέσα από τη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς Εξέλιξη Α.Ε. σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη
  • Εξασφάλιση της επιχείρησης μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών καλύψεων
  • Διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών για την επιχείρηση μέσω της ένταξής της στο yellowday, τη νέα πρωτοποριακή online υπηρεσία προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Οι δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που έχουν ήδη ανακοινωθεί:
  • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Λ. Κατσέλη: Εντός μηνών η άρση των capital controls, υπό τρεις όρους