Τι περιμένει την Ελλάδα μετά την έξοδο από τα Μνημόνια

 
Τι περιμένει την Ελλάδα μετά την έξοδο από τα Μνημόνια

Ενημερώθηκε: 20/08/18 - 23:10

Σε σημείωμα που εξέδωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) αναφέρεται πως η Ελλάδα δεν θα αφεθεί μόνη της να αντιμετωπίσει το βάρος του χρέους της, ειδικά εάν ενσκήψουν απροσδόκητα προβλήματα. Ο ESM επικαλούμενος τις αποφάσεις του Eurogroup του Μάιου 2016 αποσαφήνισε πως ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που το βασικό σενάριο της ευρωζώνης για το χρέος επιδεινωθεί λόγω απροσδόκητων γεγονότων.

ΑΕΠ

Όπως ξεκαθαρίζεται στο σημείωμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, εάν αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιούνταν τελικά από το Eurogroup, θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω αναδιάρθρωση των δανείων του EFSF με πάγωμα επιτοκίων και αναβολή πληρωμών τόκων στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος να παραμείνουν μεταξύ 15% έως 20% του .

Eurogroup

Αυτή η αναφορά που περιλαμβάνονταν στο ανακοινωθέν του της 22ας Ιουνίου εν πολλοίς ικανοποίησε και το ΔΝΤ. Το Ταμείο θεωρεί πως η βελτίωση των δεικτών του χρέους θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί σε μακροπρόθεσμη βάση, υπό τις ρεαλιστικές υποθέσεις που υιοθετεί το Ταμείο και οι οποίες προβλέπουν μέση ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ περίπου 2,8% (αύξηση ΑΕΠ 1%+πληθωρισμός 1,8% ) και πρωτογενή πλεονάσματα το πολύ 1,5% του ΑΕΠ.

ΔΝΤ

Το εκτιμά ότι η δέσμη μέτρων του Eurogroup για την ελάφρυνση του χρέους δεν επαρκεί και πως το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2038 περίπου, οπότε οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες θα ξεπεράσουν το όριο του 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι την περίοδο 2018 - 2060 σε μέσα επίπεδα το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελλάδος θα αυξηθεί κατά 2,9%, όταν η ανάλυση βιωσιμότητας της ευρωζώνης εκτιμά μέση αύξηση 3,1%. Ακόμη, το Ταμείο εκτιμά ότι την περίοδο 2018 - 2060 σε μέσα επίπεδα το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας θα διαμορφωθεί σε 1,8% του ΑΕΠ, όταν η ανάλυση βιωσιμότητας της ευρωζώνης εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 2,4% του ΑΕΠ.

Τέλος, μεγάλη απόκλιση μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ευρωζώνης καταγράφεται στην πρόβλεψη για το μέσο κόστος δανεισμού της Ελλάδος από τις αγορές μεταξύ 2018 και 2060. Συγκεκριμένα, το Ταμείο προβλέπει πως το μέσο κόστος δανεισμού θα ανέλθει στο 5,7%, ενώ η εκτίμηση της ευρωζώνης είναι πως θα κυμανθεί στο 4,7%.