ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

 

Στη Σχολή Πυροβολικού γιορτάστηκε η Προστάτης του Όπλου Αγία Βαρβάρα