ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

Αγιοκατάταξη Οικουμενικού Πατριάρχη Ιερεμία Α΄με καταγωγή από τη Ζίτσα Ιωαννίνων