ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι εταιρείες ενέργειας να καταθέσουν μερίδιο των συγκυριακών υπερκερδών τους για την άρση της αναταραχής στις τιμές
 

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι εταιρείες ενέργειας να καταθέσουν μερίδιο των συγκυριακών υπερκερδών τους για την άρση της αναταραχής στις τιμές