ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 

Κορωνοϊός: Όλα τα σενάρια για την ελεγχόμενη επανεκκίνηση λιανεμπορίου, σχολείων και εστίασης