ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του νέου πόλου ψυχαγωγίας και φιλοξενίας στο Μαρούσι