ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

 

Αυξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε πέντε από τις δώδεκα περιοχές - Ποια πόλη είδε αύξηση +295%

 

Έως και 207% αυξήθηκε το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα - Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο