ΔΕΗ

Όλες οι ειδήσεις για την ΔΕΗ - Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) είναι η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

 

Ρουμανία: Η Enel φεύγει , η ΔΕΗ έρχεται

 

Τα νέα τιμολόγια ρεύματος, ο leader της αγοράς και η προστασία των ευάλωτων