ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης
 

Ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και το Δίκαιο του Πολέμου