ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Πυρκαγιές Ιουλίου: 167 δικαιούχοι έλαβαν πάνω από 850.000 ευρώ