ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΝΔ: Ο Παππάς θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποδοχή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας στην πορεία των συνταξιούχων
 

ΝΔ: Ο Παππάς θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποδοχή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας στην πορεία των συνταξιούχων