ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

 

Ελληνικός Χρυσός_Στήριξη του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

Η Ελληνικός Χρυσός υπογράφει Νέα Επενδυτική Συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας

 

Η Ελληνικός Χρυσός συμμετέχει στο Πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών