ΕΠΙΤΟΚΙΑ

 

Πόσο επηρεάζει η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ την ζήτηση για δάνεια στην Ελλάδα;