ΕΥΡΩ

Το ευρώ (σήμα: , κωδ.: EUR) είναι το ενιαίο επίσημο νόμισμα της Ευρωζώνης

Γιατί οι Γερμανοί θεωρούν πιθανό ένα κούρεμα του Ιταλικού χρέους
 

Γιατί οι Γερμανοί θεωρούν πιθανό ένα κούρεμα του Ιταλικού χρέους