ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

ΕΕ- Γαλλογερμανικό σχέδιο: Γκρίνια από τους υπερασπιστές της λιτότητας