ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Για μια ακόμα φορά η Αμερικανική βουλή ενέκρινε την τελευταια στγιγμή τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης