Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ