ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Δύο πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια ετοιμάζεται να στείλει η Άγκυρα στη Γάζα