ΙΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

 

Αυξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε πέντε από τις δώδεκα περιοχές - Ποια πόλη είδε αύξηση +295%