ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΕΙΛΑΣ