ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Τι αναφέρει η Γνωμοδότηση της Γερμανικής Βουλής για τις γερμανικές επανορθώσεις

13/07/19 - 17:24
Στη Συμφωνία του Λονδίνου, ορίσθηκε σαφώς ότι το ζήτημα των επανορθώσεων χρήζει ρύθμισης και ως εκ τούτου, παρέμενε εκκρεμές-Ακόμη η Γνωμοδότηση αναγνωρίζει ότι η χώρα μας δεν παραιτήθηκε ποτέ από τις αξιώσεις της