ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πάτρα: Ποια είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τα «Πρόσωπα της Χρονιάς 2019»