ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πάτρα: Ποια είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τα «Πρόσωπα της Χρονιάς 2019»

15/11/19 - 01:48
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τα «Πρόσωπα της Χρονιάς  2019» επεξεργάζονται ήδη τις προτάσεις που κατατέθηκαν, τις κατατάσουν σε ενότητες προκειμένου σύντομα να ξεκινήσει η ψηφοφορία του κοινού