ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 

Μεγαλώνουν οι αποστάσεις μεταξύ του Πάπα και του πατριάρχη Κύριλλου