ΛΙΣΤΑ

 

Στην ίδια μοίρα με την Β. Κορέα σκέφτεται να βάλει το Βερολίνο την Τουρκία στη λίστα εχθρικών χωρών