ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Έρχονται οι νέες ταυτότητες

19/04/18 - 12:16
Δρομολογείται άμεσα η προκήρυξη για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, οι οποίες θα σχετίζονται άμεσα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ