ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

Μακροχρόνια άνεργοι: Ουαί κι αλίμονο

17/10/16 - 21:46
Τεράστιες δυσκολίες να βρουν δουλειά αντιμετωπίζουν όσοι αναζητούν για πρώτη φορά εργασία αλλά και όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας πάνω από 12 μήνες