ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΒΑ

Ζαχάροβα: Οι αμοιβαίες απελάσεις δεν είναι δική μας επιλογή - Πρέπει να ομαλοποιηθεί η διπλωματική δραστηριότητα Ελλάδας και Ρωσίας
 

Ζαχάροβα: Οι αμοιβαίες απελάσεις δεν είναι δική μας επιλογή - Πρέπει να ομαλοποιηθεί η διπλωματική δραστηριότητα Ελλάδας και Ρωσίας