ΜΕΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

Παγωμένος χειμώνας: Η Ρωσία μειώνει κατά 1/3 την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη