ΜΙΣΘΟΙ

Όλες οι ειδήσεις για τους μισθούς των εργαζομένων 

 

Ρωσία: Στρατολογούνται μισθοφόροι με γενναιόδωρους μισθούς για να σταλούν στην Ουκρανία