ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

 

Ένα αγαπημένο παιδί του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, απειλεί την ενότητα της Κυπριακής Εκκλησίας