ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 

Οι μητροπολίτες Τρίκκης και Μετεώρων αντίθετοι στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στην περιοχή τους