ΜΟΙΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Πρώτη συμμετοχή σε διεθνή συνθετική άσκηση της νεοσυγκροτηθείσας Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαιδεύσεως της Πολεμικής Αεροπορίας