NORTH EVIA SAMOS PASS

 

North Evia-Samos Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα στις 25 Αυγούστου - 13.800 κάρτες διαθέσιμες για τον Σεπτέμβριο