ΟΤΑ

 

Παρατείνεται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους σε Δημόσιο και ΟΤΑ