ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Παγκρήτια εξάντλησε τον διαθέσιμο όγκο δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19»

25/06/20 - 11:45
Η Παγκρήτια εξάντλησε τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19»